Google Rankbrain

Google is steeds meer bezig om op intelligente wijze zoekresultaten beter te leren begrijpen. Om die reden heeft Google in 2015 het Google Rankbrain gelanceerd. Wat weten we anno 2017 over dit Rankbrain?

Allereerst is het van belang om te weten wat het precies in houdt. U kunt zich wellicht wel voorstellen dat Google dagelijks met zeer veel zoekopdrachten te maken krijgt. Circa 15% bestaat uit zoek queries die Google voor het eerst zien. In de praktijk is dit zo’n 450 miljoen onbekende zoekopdrachten per dag.

Het is soms moeilijk voor de zoekmachine van Google om altijd te weten waar een zoekopdracht nu precies mee te maken heeft en welke relatie het dus heeft met websites. Daarom heeft Google een nieuw systeem ontwikkeld om zoekopdrachten beter te leren begrijpen. Met behulp van articial intelligence wordt ervoor gezorgd dat het algoritme bepaalde patronen herkent. Als het Rankbrain vervolgens een onbekende zoekopdracht ziet, dan kan hij daarmee sneller inschatten welke woorden of zinnen een gelijksoortige betekenis hebben of een onderlinge relatie hebben.

Het unieke van het Google Rankbrain is dat het om een zelflerend systeem gaat. Het signaleert zelf patronen en het ontwikkelt zelf inzichten. Dit wordt ook wel machine learning genoemd.