Quality Score verbeteren

Google Ads is een belangrijke manier om uw website beter vindbaar te maken. Google is een veel gebruikte zoekmachine. U kunt als bedrijf niet veroorloven om niet in Google zoekresultaten naar voren te komen. Als uw potentiële klant naar uw dienst of product zoekt in de zoekmachine, dan wilt u uiteraard dat uw bedrijf direct zichtbaar is in Google. Google rekent uw positie in de advertenties uit door te kijken naar het bedrag per klik geboden wordt en de Quality Score. Voor een betere positie in de advertenties kunt u het budget per klik verhogen, maar minstens net zo belangrijk is om aan uw Quality Score zo hoog mogelijk te krijgen. Maar wat is het in feite? En hoe wordt deze berekend?

Wat is de Quality Score?

De Quality Score is een cijfer tussen de 1 en 10 waarmee Google bepaalt wat de kwaliteit is van uw zoekwoorden. De drie belangrijkste factoren die jouw Quality Score bepalen zijn: keyword relevantie, de landingspagina ervaring en de verwachtte clickthrough rate (CTR). Om de Quality Score zo hoog mogelijk te krijgen is het dus erg belangrijk om rekening te houden met deze drie aspecten en te proberen om ze te verbeteren.

Quality Score optimalisatie

Met keyword relevantie bedoelen we hoe goed de zoektermen aansluiten bij de advertentieteksten. Keyword relevantie is het belangrijkste element van de Quality Score. Het komt het erop neer dat hoe meer de keywords aansluiten bij de advertentietekst, hoe beter. In de praktijk betekent dit dat hoe vaker u de keywords gebruikt in een advertentie of webpagina, hoe hoger de Quality Score zal zijn en hoe makkelijker u te vinden bent. Het is wel belangrijk dat de tekst leesbaar blijft, omdat er een grens zit aan hoe vaak u dezelfde keywords kunt gebruiken. Over het algemeen kan keyword relevantie ook verbeterd worden door specifieke zoektermen te gebruiken, in plaats van brede zoektermen.

De landingspagina is de webpagina waar bezoekers op terechtkomen als ze op uw advertentie klikken. De landingspagina ervaring heeft ook weer effect op de Quality Score. De landingspagina ervaring houdt in dat de landingspagina duidelijk en op orde is en goed functioneert. Eén belangrijk punt is bijvoorbeeld de laadsnelheid: bezoekers hebben vaker de neiging om weg te klikken als de pagina blijft laden, dus het is een voordeel als uw landingspagina makkelijk te bereiken is. Ditzelfde probleem speelt ook als een website niet intuïtief kan worden gebruikt, dus let er altijd op dat uw landingspagina helder en overzichtelijk is, op elk mogelijk apparaat. Het is ook altijd belangrijk om te zorgen dat de inhoud van uw landingspagina’s relevant en up-to-date is en dat alle links correct functioneren.

Tenslotte is er de verwachtte clickthrough rate (doorklik ratio). De clickthrough rate verwijst naar de mate waarop degenen die uw advertentie zien (‘impressions’) er ook daadwerkelijk op klikken. U kunt de clickthrough rate daarom als volgt uitrekenen: (klikken ⁄ impressions) × 100% = clickthrough rate. Google probeert met een algoritme uit te rekenen wat de verwachtte clickthrough rate is, omdat zij prioriteit geven aan de advertenties waar veel mensen op klikken. Voor een betere clickthrough rate is het vooral belangrijk dat u een goede advertentie hebt die interesse wekt, met een pakkende tekst, maar die wel relevant is en aansluit bij wat u aanbiedt. Anders zal het wel resulteren in meer klikken, maar minder aankopen.

Quality Score – Hoe relevant?

Uiteindelijk is Quality Score niet altijd het belangrijkste. Het heeft niet noodzakelijk invloed op hoe goed een advertentie is, hoe veel mensen erop klikken en hoe veel keer dit zal resulteren in een aankoop. Toch is het wel van belang op hoe makkelijk u gevonden kan worden in Google. Quality Score kan u het beste zien als één van vele onderdelen die uw Google Ads kan verbeteren.