Berichten

Trends in ons E-mailgedrag

In 2016 is het Nationaal E-mail Onderzoek voor de vierde keer georganiseerd. Sinds 2013 werd er jaarlijks aan circa 2.000 respondenten gevraagd naar hun e-mailgedrag, – gebruik en – gewoonten. De data uit dit onderzoek werd door Blinker geanalyseerd  en het resultaat is het jaarlijkse Nationaal E-mail Onderzoek. Men vond het nu hoog tijd om deze onderzoeken eens naast elkaar neer te leggen en te bekijken welke trends er nu in feite te noemen zijn?

Welke trends zijn in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd?

Als men de vier onderzoeken naast elkaar legt, dan valt op dat het volgende nauwelijks in de loop der jaren veranderd is:

  • De voorkeur voor het lezen van e-mails ligt tussen 19:00 en 21:00 uur.
  • Gmail en Hotmail zijn en blijven onze favoriete emailproviders.
  • Nederlands ontvangen 1 tot 5 verschillende emailnieuwsbrieven.

In de afgelopen vier jaar hebben we meer veranderingen gezien in Social Media dan in en rondom E-mail. Zo was Hyves actief tot 2014 en had Facebook destijds slechts 7,9 miljoen actieve Nederlandse gebruikers boven de 15 jaar. Hyves bestaat niet meer als Social Media kanaal, maar daarvoor zijn Instagram en Pinterest erbij gekomen.

Ondanks al deze wijzigingen blijft E-mail overeind staan. Het gebruik van email is in vier jaar niet verminderd. De gewoonten betreft E-mail zijn niet tot nauwelijks gewijzigd. Het lezen van e-mails doen men nog steeds het liefst in de avonduren. Dit was in 2013 ook het geval.

Wat heeft u hieraan als bedrijf? Stuur uw nieuwsbrieven bij voorkeur vlak voor de avonduren, zodat men deze direct kunnen lezen wanneer ze alle ontvangen e-mails gaan lezen.

Welke trends nemen toe?

Naast dat de trends nauwelijks veranderen, zijn er ook trends die juist toenemen. Bijvoorbeeld de volgende trends zijn:

  • Voorkeur voor het lezen van e-mail op mobiel.
  • Gekocht naar aanleiding van e-mail.
  • Communicatie met overheden.

De gebruiker maakt steeds meer gebruik van de smartphone om de mails te lezen. In 2014 gaf 30% aan de mails lezen op de smartphone als leesdevice voor e-mails. Deze percentage is in 2016 gestegen naar 37%. We verwachten dat dit percentage in de komende jaren nog wel verder zal stijgen, daarom is het dan ook raadzaam om bij uw nieuwsbrief hier rekening mee te houden.

Ook zien we een stijging in ons online koopgedrag. E-mail speelt daarin een belangrijke rol en dat zal zeker ook zo blijven. 73% van de Nederlanders koopt een product naar aanleiding van een commercieel e-mailbericht. De stijging (van 70% in 2013 naar 73% in 2016) is wellicht niet fors, maar e-mail zal een grotere rol gaan spelen in de e-commerce. Hier kan u als bedrijf al op inspelen in uw nieuwsbrief.