Berichten

Website scan: bedrijf in begeleiding

Worden de juiste zoekwoorden ingezet voor de website?

Om te onderzoeken of de juiste zoekwoorden zijn ingezet voor uw website, is er allereerst gekeken hoe de website scoort op vijf relevante zoekwoorden. Helaas het bedrijf landelijk geen positie behaald. Doordat de locatie van uw vestiging niet genoemd wordt op de website, kunnen wij helaas niet achterhalen hoe de vindbaarheid is in uw eigen regio.

Worden de meta tags goed ingezet voor de website?

De meta tags worden voor de homepagina niet optimaal ingezet. In de meta tag van de homepagina ziet u dat de titel te lang is. Daarnaast bevat de meta description (omschrijving voor Google) geen conversie. Enkele van de zoekwoorden komen er wel naar voren. Het belangrijkste zoekwoord van de pagina moet vooraan staan in de omschrijving. In dit geval is Dienstverlening een te breed zoekwoord. Voor de conversie is van belang, dat er een telefoon nummer al zichtbaar is in de description.

Hoe is de techniek van de website?
Door Google zijn er in totaal 2 pagina’s geïndexeerd. Één pagina een één pdf bestand op de server.

SEO Titel:
De titel van de homepagina is te lang. Dit ziet u ook in het voorbeeld van punt 2 van deze analyse.

Descriptions:
De homepagina heeft een description. De website bestaat maar uit één pagina. Hierdoor kan er niet gesproken worden of de website wel of niet unieke descriptions heeft.

Keywords:
Voor Google hoeven meta keywords niet meer ingevuld te worden. Dit is meer gericht op de beheerder van de website. Voor deze website zijn er een keywords ingezet.

-tag:
Als wij de headings controleren op uw website, blijkt voor de homepagina:
1x H1 2 H2 0x H3 0x H4

Het is goed om een bedrijfsnaam te noemen in de H1-tag, echter moet de belangrijkste zoekwoord vooraan in de heading terug komen. Dit is nu niet het geval.
De h2 headings zijn ingezet voor het telefoon nummer en voor de tekst om een e-mail te sturen.

Image alt:
De afbeeldingen op de website hebben allemaal een omschrijving in de alt van de afbeelding staan in de code. Elke afbeelding dient voorzien te zijn van belangrijk zoekwoord die bij de afbeelding past. Dit kan ook een product naam zijn in het geval van een foto van een product.

Google Analytics:
Analytics is geen geïnstalleerd. Officieel gezien dient u een melding hiervan te doen op uw website. Er is geen privacy pagina aanwezig op de website.

Mobielvriendelijke website:
Niet mobielvriendelijk

Klik afstand:
Bij deze website is er geen sprake van klik afstand, omdat er maar één pagina is.

Hoe staat het met de linkbuilding van de website?
De website heeft in totaal 1 links naar de website toe. Deze komen van 1 verschillende websites. De website heeft een pagerank van 0. De website heeft slechts 0 Google+’s, 0 Tweet en 0 Facebook Share.

Heeft de website een duidelijke call to action?
Op de website staan enkel in de linker sidebar (zijbalk) het telefoon nummer en een link om een e-mail te sturen.

Website scan: Radiator

Worden de juiste zoekwoorden ingezet voor de website?

Om te onderzoeken of de juiste zoekwoorden zijn ingezet voor uw website, is er allereerst gekeken hoe de website scoort op vijf relevante zoekwoorden. Landelijk bent u op de belangrijkste zoekwoorden wel zichtbaar. Ook bent u zichtbaar in de zoekmachine onder uw vestigingslocatie. Echter als wij testen of u zichtbaar bent op belangrijke plaatsen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, zien wij u echter niet in de zoekresultaten voorkomen op de eerste pagina.

Worden de meta tags goed ingezet voor de website?

De meta tags worden voor de homepagina niet optimaal ingezet. In de meta tag van de homepagina staat het belangrijkste zoekwoord in de titel. Echter ontbreekt deze in de meta description (omschrijving). Wat verder opvalt is dat de titel te lang is voor Google. Voor de conversie is van belang, dat er een telefoon nummer al zichtbaar is in de description.

Hoe is de techniek van de website?

Door Google zijn er in totaal 2760 pagina’s geïndexeerd.

SEO Titels:
De homepagina heeft een titel ingesteld staan. De belangrijkste zoekwoorden worden in de titel genoemd. De titel is echter te lang. De overige pagina’s hebben een standaard titel ingesteld. Dit zorgt ervoor dat titels uniek zijn, maar niet optimaal voor Google.

Descriptions:
Door middel van willekeurig testen is gebleken dat de pagina’s wel een description hebben. Echter is, zoals al eerder genoemd, van belang dat de description aansluit aan het zoekwoord. Daarnaast is het ook zo dat de descriptions niet op elke pagina uniek is.

<h.>-tag:
Als wij de headings controleren op uw website, blijkt voor de homepagina: 1x H1   10x H2 0x H3   1x H4
Een H4 mag feitelijk alleen voorkomen als een pagina ook een H3 heeft. Door willekeurig controleren zien wij dat dit correct is ingesteld.

De H1-heading moet altijd aanwezig. Dit wordt beschouwt als de titel van de pagina. In de H1 moet ook altijd de belangrijkste zoekwoord staan. Deze verhouding (0x H1 en 3x H2) zien wij terug komen op (bijna) elke pagina van uw website.

Image alt:
De afbeeldingen op de website hebben bijna allemaal een omschrijving in de alt van de afbeelding staan in de code.

Mobielvriendelijke website:
De website is niet mobielvriendelijk

Klik afstand:
Hoe minder men moet klikken om op een bepaalde pagina te kunnen komen, hoe beter. Voor deze website is dit niet ideaal ingesteld; Slechts 10% van de pagina’s is vanaf de homepagina aan te klikken. 44% van de pagina’s zijn door middel van 2 klikken te bezoeken en 46% door middel van 3 klikken of meer.

Hoe staat het met de linkbuilding van de website?

De website heeft in totaal 3216 links naar de website toe. Deze komen van 16 verschillende websites. De website heeft een pagerank van 3. De website heeft slechts 5 Google+’s, 1 Tweet en 1 Facebook Share.

Heeft de website een duidelijke call to action?

Het gaat hierbij om een webshop, waardoor de call to action op de product pagina’s voldoende naar voren komen. De homepagina zelf mist nog wel wat meer de call to action. Hierop zouden bijvoorbeeld de product categorieën meer naar voren kunnen komen. Dit is nu uitsluitend via het menu van de website