Website scan: Radiator

Worden de juiste zoekwoorden ingezet voor de website?

Om te onderzoeken of de juiste zoekwoorden zijn ingezet voor uw website, is er allereerst gekeken hoe de website scoort op vijf relevante zoekwoorden. Landelijk bent u op de belangrijkste zoekwoorden wel zichtbaar. Ook bent u zichtbaar in de zoekmachine onder uw vestigingslocatie. Echter als wij testen of u zichtbaar bent op belangrijke plaatsen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, zien wij u echter niet in de zoekresultaten voorkomen op de eerste pagina.

Worden de meta tags goed ingezet voor de website?

De meta tags worden voor de homepagina niet optimaal ingezet. In de meta tag van de homepagina staat het belangrijkste zoekwoord in de titel. Echter ontbreekt deze in de meta description (omschrijving). Wat verder opvalt is dat de titel te lang is voor Google. Voor de conversie is van belang, dat er een telefoon nummer al zichtbaar is in de description.

Hoe is de techniek van de website?

Door Google zijn er in totaal 2760 pagina’s geïndexeerd.

SEO Titels:
De homepagina heeft een titel ingesteld staan. De belangrijkste zoekwoorden worden in de titel genoemd. De titel is echter te lang. De overige pagina’s hebben een standaard titel ingesteld. Dit zorgt ervoor dat titels uniek zijn, maar niet optimaal voor Google.

Descriptions:
Door middel van willekeurig testen is gebleken dat de pagina’s wel een description hebben. Echter is, zoals al eerder genoemd, van belang dat de description aansluit aan het zoekwoord. Daarnaast is het ook zo dat de descriptions niet op elke pagina uniek is.

<h.>-tag:
Als wij de headings controleren op uw website, blijkt voor de homepagina: 1x H1   10x H2 0x H3   1x H4
Een H4 mag feitelijk alleen voorkomen als een pagina ook een H3 heeft. Door willekeurig controleren zien wij dat dit correct is ingesteld.

De H1-heading moet altijd aanwezig. Dit wordt beschouwt als de titel van de pagina. In de H1 moet ook altijd de belangrijkste zoekwoord staan. Deze verhouding (0x H1 en 3x H2) zien wij terug komen op (bijna) elke pagina van uw website.

Image alt:
De afbeeldingen op de website hebben bijna allemaal een omschrijving in de alt van de afbeelding staan in de code.

Mobielvriendelijke website:
De website is niet mobielvriendelijk

Klik afstand:
Hoe minder men moet klikken om op een bepaalde pagina te kunnen komen, hoe beter. Voor deze website is dit niet ideaal ingesteld; Slechts 10% van de pagina’s is vanaf de homepagina aan te klikken. 44% van de pagina’s zijn door middel van 2 klikken te bezoeken en 46% door middel van 3 klikken of meer.

Hoe staat het met de linkbuilding van de website?

De website heeft in totaal 3216 links naar de website toe. Deze komen van 16 verschillende websites. De website heeft een pagerank van 3. De website heeft slechts 5 Google+’s, 1 Tweet en 1 Facebook Share.

Heeft de website een duidelijke call to action?

Het gaat hierbij om een webshop, waardoor de call to action op de product pagina’s voldoende naar voren komen. De homepagina zelf mist nog wel wat meer de call to action. Hierop zouden bijvoorbeeld de product categorieën meer naar voren kunnen komen. Dit is nu uitsluitend via het menu van de website